Bergvärme

Bergvärme
Bergvärme det absolut billigaste sättet att värma ditt hus. Och inte nog med det; bergvärme är också det miljövänligaste uppvärmningssättet. Bergvärmepumpen bygger på ett system som hämtar lagrad solenergi från berggrunden.
Bäst för miljön – lönsamt för digVärmepumpen klarar 60-70 procent av husets effektbehov under årets kallaste dag. Sett över hela året handlar det om 95 procent av det årliga energibehovet. Förenklat består en bergvärmeanläggning av två delar: värmepumpen och energibrunnen med kollektor.

För att bergvärmepumpen ska kunna ta upp energi borras ett hål anpassat till både plats och energibehov. Borrhålet blir sedan ett miljövänligt gratisförråd av energi. Hur djup energibrunnen behöver vara och vilken värmepump som passar bäst beror på hur stort energibehov ditt hus har. Med vår långa erfarenhet på marknaden har vi alla möjligheter att hjälpa dig med kalkylerna för att både beräkna rätt borrdjup och vilken värmepump som ger den bästa effekten.

Källa: SVEP, Svenska Värmepumpföreningen
Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperaturåret om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Värmefaktorn* är hög, upp till 3. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Systembeskrivning  för bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från ett borrhål. I den finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Fördelar men bergvärme
•Vanligaste typen av värmepumpinstallation i Sverige vilket ger ett brett utbud av värmepumpar.
•Mycket driftsäkert system med bra livslängd.

Nackdelar med bergvärme

Systemet medför ganska stora kostnader för borrning. Dock ska man veta att borrhålet kommer väl till pass igen när första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt
•Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner).
•Borrhålet får inte vara underdimensionerat, då hålet riskerar att bli för kallt.
•Vid flera borrhål är rekommenderat avstånd mellan hål minst 20 meter.

Allmänt

Tillståndsplikt.tillhandahålls av din kommun.