NIBE™ F1345

   

Varje hus är unikt och kan därför inte alltid jämföras med grannens hus, vi använder olika mycket varmvatten, olika inomhus temperaturer mm.

Vi gör alltid ett hembesök (Kostnadsfritt) hos alla kunder som vill att vi ska lämna en offert, allt för att kunden ska få så rättvist pris som möjligt där allt som man begärt att få med i en offert ingår som ev. elinstallation, grävarbete,energiborrning, extra radiator, mm.

                                                                                                                                              NIBE F1345 värmepump

F1345 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ettflertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Ett annat användningsområde kan även vara ventilationsåtervinning i flerfamiljsbostäder. F1345 kan styra upp till fyra olika klimatsystem (kräver tillbehör), t ex för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor än i radiatorer.

F1345 är även förberedd för styrning av extern tillsatsvärme. Vid varmvattenproduktion kan denna prioriteras, valbart med en eller flera kompressorer. Detta möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten.

F1345 har en hög verkningsgrad tack vare högeffektiva kompressorer i väldimensionerade köldmediekretsar. Lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda (ej köldbärarpump till 40 respektive 60 kW). Köldbärar- resp värmebärarkretsen ansluts från baksidan av värmepumpen. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. F1345 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst TFT-display visar i färg med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar.

Hela F1345 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.

 • Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav.
 • De två scrollkompressorerna klarar av att leverera upp till 65 °C till värmesystemet.
 • Dubbla kompressorer ger bättre effektreglering, längre driftintervall, mindre slitage och större driftsäkerhet.
 • Displayenhet med tydlig färgskärm.
  – Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.
  – Styr värmepumpen externt med t ex DUC via tillbehöret MODBUS 40.
 • Värmepumpen finns i storlekarna: 24, 30, 40 och 60 kW.
 • Upp till 540 kW med 9 st F1345 i samma system.
 • Mjukstartsreläer och effektvakt monterade från fabrik.
 • Internt monterade cirkulationspumpar (ej köldbärarpump till 40 respektive 60 kW).
 • Förberedd för pooluppvärmning med tillbehöret POOL40.
 • Förberedd för styrning av upp till fyra värmesystem med tillbehör ECS40/ECS41.
 • Värmefaktor (COP) på upp till 4,89 vid 0/35 °C.
 • Separata kylmoduler för kompressorerna och köldmediedelarna ger säkrare service och lägre ljudnivå.
 • Enkelt att ta ut kylmodulerna.