Förläggningsalternativ


Den smartaste vägen till golvvärme

Olika hem och byggnader har ofta olika förutsättningar vid installation av golvvärme. Var noga med att välja en lösning som passar dina krav oavsett om du bygger nytt eller bygger om. Golvvärme kan läggas i träbjälklag, ingjutet i betong eller som flytande förläggning.

Förläggning av ingjuten golvvärme

När man väljer att gjuta in rören och är det vanligast att man gjuter in Uponor Golvvärmesystem 20 eftersom det oftast är billigare. Om man är begränsad av bygghöjden på installationen kan man välja Uponor Golvvärmesystem 12 som endast behöver täckas med så tunt som 15 mm inkl eventuell klinker.

Förläggning av golvvärme flytande på befintligt golv

Uponor Golvvärmesystem 20 och 12 finns för flytande förläggning med golvvärmeskivor. Polystyrenskivor med urfrästa spår förses med golvvärmeplåtar och rör som sprider ut värmen i golvet.
Förläggning i eller på träbjälklag/golvregelsystem

Uponor Golvvärmesystem 20 och 17 finns för installation mellan bjälkar/golvreglar eller tvärs bjälkar/golvreglar. Man väljer lämpligt system efter hur bjälklaget ser ut (vid renovering) eller kommer att se ut (vid nybyggnad).