Pelletspanna


NIBE PELLUX 200 är en komplett pelletspanna, med automatisk sotning, för uppvärmning av villor och radhus med träpellets.

Pelletspannan består av ett tryckkärl med elpatron samt en intelligent styrning. Eldstaden är placerad i kärlets nedre del med en väl tilltagen asklåda. Ett stående konvektionsystem med automatisk sotning underlättar rengöring. Detta ger också en hög och jämn verkningsgrad.

NIBE PELLUX 200 är framtagen för att passa till alla typer av moderna pelletsbrännare. Pelletsbrännaren NIBE PB10 ansluts direkt på eldstadsluckan med medlevererade fästelement. NIBE PELLUX 200 levereras med klimatstyrd shuntautomatik så att rätt temperatur till värmesystemet erhålls med största besparing. Framledningens temperatur bestäms med hjälp av aktuell utetemperatur och valda inställningar.

Varmvattenberedningen sker i en plattvärmeväxlare. I varannan spalt går pannvattnet och i varannan spalt går tappvattnet. Tappvarmvattnet värms på detta sätt upp i samma takt som det förbrukas. Pannan är försedd med en intern cirkulationspump som styrs via en flödesvakt och startar automatiskt när en varmvattentappning sker.