Rotavdrag vedpannor

ROT-avdrag vid installation av vedpanna

Passa på att utnyttja ROT-avdrag vid installation av vedpanna.

För installation av en vedanläggning räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och SBBA.

28 % av totalkostnaden (inklusive tillhörande utrustning såsom ackumulatortankar etc) räknas som arbetskostnad