ROT-avdrag vid installation av elpanna

Passa på att utnyttja ROT-avdrag vid installation av elpanna.                                                 För installation av en elpanna räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen
av Skatteverket och SBBA.
24 % av totalkostnaden (inklusive tillhörande utrustning) räknas som arbetskostnad.