Bra att veta om din golvvärme

Vi vill gratulera till valet av uppvärmningssystem. Ett golvvärmesystem från Uponor kommer att ge dig bästa tänkbara komfort och dessutom en lägre energiförbrukning än traditionella radiatorer. För att du ska kunna utnyttja golvvärmens alla fördelar är det bra att känna till hur ett system för värme sköts på ett riktigt sätt.

Golvvärmens grundregler

Golvvärmeröret av pePEX (korsförnätad polyten) kan finnas ingjutet i betong eller monterat i ett träbjälklag. I ett träbjälklag kan röret vara
monterat i glesbrädor, kassetter eller i en spånskiva. Gemensamt för träbjälklagssystemen är att värmefördelningen från rören i golvet
sker med hjälp av värmefördelningsplåtar.

I golvvärmesystemets rör cirkulerar uppvärmt vatten som värmer upp golvet. Golvet kan liknas vid en stor radiator (värmeelement). Eftersom golvytan i ett rum är betydligt större än en radiator på väggen, kan du hålla en lägre vattentemperatur jämfört med radiatorer. Golvytans temperatur behöver därför bara vara lite varmare än rumstemperaturen.

Temperaturen på golvvärmesystemets vatten styrs av en reglercentral som finns i din värmekälla (värmepump eller värmepanna). Reglercentralen anpassar golvvärmesystemets vattentemperatur i förhållande till rådande utomhustemperatur. Det betyder att ju kallare det är utomhus desto varmare blir vattnet, och därmed ökar också golvtemperaturen. Dock ska inte golvtemperaturen vara högre än 27°C.

Reglercentralen i värmekällan bör därför injusteras mycket noggrant. Läs manualen för din värmekällas reglerutrustning, eller låt din installatör göra injusteringen.

Det är skönt med varma golv långt fram på säsongen, men var medveten om att energianvändningen ökar.

Fördelare

ÖversiktArtiklarTeknisk dokumentationFAQ
Vi erbjuder golvvärmefördelare som är enkla att montera, driftsätta och underhålla. Fördelare finns tillgängliga både i plastmaterial (Pro) och i mässing (WGF och WTR).

Uponor Pro 1 fördelare

Nyckelord för Uponor Pro 1 Fördelare för golvvärme är oslagbar valfrihet och flexibilitet. Fördelarmoduler och rördelar kan enkelt kombineras och skräddarsys efter hur många slingor som skall anslutas. Välj mellan två olika kopplingsmetoder – Q&E eller Euro-cone.

Uponor Pro 1 Fördelare Pro tillverkas i glasfiberförsärkt polyamid och har därför en mycket låg vikt jämfört med traditionella fördelare. Fördelaren skruvas snabbt ihop utan verktyg varpå den totala monteringstiden förkortas. Kommer slingor både uppifrån och nedifrån kan, helt enkelt, ett fördelarsegment vändas åt önskat håll istället för att böja rören. Varje enskild slinga kan begränsas eller stängas av med de förmonterade handrattarna på fördelaren. En graderad låsring visar direkt ventilens inställning. Det hela förenklas ytterligare av att termometrar för både tillopp och retur ingår i grundpaketet.

Uponor Pro 1 fördelare med Q&E koppling

Fördelarna med Q&E är många. Kopplingmetoden är välkänd och lätt att jobba med, oavsett om du väljer att expandera med handverktyg eller med maskin. Eftersom röret utvidgas vid sidan om nippeln, är installationer på platser med begränsat utrymme enkla att utföra. Q&E-ringens stoppkant förhindrar ringen att glida på röret vid expanderingen och risken för otäta kopplingar minimeras. Q&E-kopplingen är både VA-godkänd och uppfyller kraven i Nordtest.

Uponor Pro 1 fördelare med Euro-cone koppling

Kopplingen dras bara en gång, med samma kraft som för vanlig kompressionskoppling. Klämringens design gör att kopplingen inte behöver efterdras. Euro-cone har en extra täthetsfunktion med två stycken O-ringar.

Uponor WGF fördelare

Uponor WGF fördelare finns färdigt anpassade för 12, 17 eller 20 mm rör och kan fritt kombineras ihop till maximalt 12 golvvärmeslingor. På tilloppsröret monteras styrdon som kopplas till rumsreglering och på returröret justeras slingorna in till rätt flöde. Fördelaren är tillverkad av mässing som alltid levereras med kopplingset.

Uponor WTR fördelare för Push 12

Till små utrymmen och enstaka rum som kopplas ihop med shuntgrupp Uponor Push 12 eller Uponor ElPush 12 har vi tagit fram WTR fördelaren. Fördelaren är tillverkad av mässing. Kopplingsset ingår inte i fördelarröret.