NIBE™ VEDEX 1000

NIBE VEDEX 1000 är en villapanna för ved; maxlängd 0,35 m. Pannan har högverkningsgrad och bygger på en eldningsprocess som arbetar med självdragsfunktion.

Ett direktspjäll underlättar vid upptändning, igångkörning och vedinlägg. Slutförbränning sker i en speciellt utformad brännkammare i pannans undre brännkammare. Enkel rengöring som sker från pannans topp.

NIBE VEDEX 1000 uppfyller Boverkets utsläppskrav vid eldning mot ackumulator. Välj lämpligen en ackumulatorvolym på 750 – 1500 liter.

Kan kompletteras med laddnings- och urladdningsautomatik. Med en tillsats kan VEDEX 1000 konverteras till pelletseldning