NIBE™ VEDEX 3300

NIBE VEDEX 3300 är en villapanna för ved; maxlängd 0,5 m. Pannan har      verkningsgrad och bygger på en eldningsprocess som arbetar med omvänd förbränning,,,,Förbränningen styrs av en tvåstegs sugfläkt som bidrar till en stabil

förbränning. När luckan öppnas går fläkten upp till ett högre varvtal s  underlättar vid upptändning och hindrar att det ryker in vid påfyllning.

NIBE VEDEX 3300 uppfyller Boverkets utsläppskrav vid eldning mot ackumulator. Välj lämpligen en ackumulatorvolym på 1000 – 2000 liter.

Kan kompletteras med laddnings- och urladdningsautomatik. Med en tillsats kan VEDEX 3300 konverteras till pelletseldning.