NIBE™ F1245

Varje hus är unikt och kan därför inte alltid jämföras med grannens hus, vi använder olika mycket varmvatten, olika inomhus temperaturer mm.

Vi gör alltid ett hembesök (Kostnadsfritt) hos alla kunder som vill att vi ska lämna en offert, allt för att kunden ska få så rättvist pris som möjligt där allt som man begärt att få med i en offert ingår som ev. elinstallation, grävarbete,energiborrning, extra radiator, mm.

 

NIBE F1245 värmepump är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare.

F1245 värmepump har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida.

F1245 värmepump är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. En inbyggd 4-stegs elkassett på 9 kW kopplas automatiskt in vid behov.

Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

F1245 värmepump är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst TFT-display visar i färg med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.

F1245 värmepump är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

Storlekar  5kw. 6 kW. 8 kW .10 kW .12 kW